Ensiduk / Siloduk

Vi leverer gummimembraner til plansiloer og tårnsiloer. Der bruker vi en Butyl gummimembran, den er gasstett og har lang levetid. Til tårnsiloer lager vi membranene sirkelformede, i forskjellige diameterer, tilpasset målene på den aktuelle siloen. På plansiloene prefabrikkerer vi dem etter ønskede mål.

For belastning opp på membranen, produserer vi Ensipress. Dette er «pølser» av gummi, tette i den ene enden. Disse fyller man sand, før man lukker dem, og legger dem rundt på membranen.

 

 

 

Kontakt oss