Radonmembraner

Membranen vi bruker som radonsperre, er en Butyl gummi membran. Vi prefabrikkerer radonmembranen ferdig etter mål på verkstedet. Skjøtene blir vulkaniserte, noe som gjør skjøtene meget solide, og 100%  gass tette!

 

Det er også veldig tidsbesparende ute på byggeplass, da vi slipper å skjøte membranen, siden det alt er blitt gjort. Dette frigjør tid for de andre som jobber på byggeplassen. Gjennomføringer blir tekket inn og fuget. Radon membranen våres er veldig elastisk, smidig, og er lett å jobbe med. De tåler stor bevegelse, vil ikke bli sprø eller sprekke opp, og den har lang levetid! 

 

 

 

 

Kontakt oss