Geomembraner

Geomembraner brukes i deponier der de vil forhindre at forurensning eller andre ting slipper ut i grunnen. Den brukes også der man ønsker å forhindre gass å sige opp av grunnen. Prefabrikkeres etter mål. Kan sendes.

 

 

 

Kontakt oss